Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wizytówki członków DOIIB

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treści wpisów dokonywanych przez członków samorządu na stronie internetowej, w zakładce „Wizytówki”, które to wpisy stanowią indywidualny wyraz ocen, opinii i stanowisk osób dokonujących przedmiotowych wpisów i tym samym ponoszą oni wszelką odpowiedzialność za ich treść oraz ich rzetelność.