Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KARTY MULTISPORT

Członkowie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mogą korzystać z możliwości zakupu kart MultiSport dla siebie, osoby towarzyszącej i członków rodziny (karty dodatkowe) oraz z usług oferowanych w programie MultiLife.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów dostępnych kart i odpłatności znajdują się w załączonej ofercie BENEFIT SYSTEMS S.A. dla DOIIB – do pobrania tutaj

Lista dostępnych obiektów sportowych: www.kartamultisport.pl/obiekty

DOIIB nie partycypuje w kosztach zakupu pakietu i nie pośredniczy w płatnościach za zakupione pakiety.

Zainteresowanych członków DOIIB (czynnych i zawieszonych), którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości –  prosimy o mailowe przesłanie zgłoszenia (z podaniem numeru członkowskiego) na adres: dos@doiib.test.sisms.pl  

W odpowiedzi ma maila prześlemy Państwu link umożliwiający zalogowanie się do systemu i zakupu kart dla siebie i członków rodzin.

Link jest przeznaczony tylko dla członków DOIIB.
Proszę nie przekazywać linku osobom postronnym.

Informuję ponadto, że karty MultiSport (w formie fizycznej) wystawione Państwu przez Benefit System Sp. z o.o. będą przekazywane za  naszym pośrednictwem. Będą Państwo mogli odebrać je osobiście w biurze DOIIB (ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław) lub prześlemy je Państwu Pocztą Polską (opcja dla osób spoza Wrocławia).

Zachęcamy do korzystania z dostępnej w serwisie eMultiSport aplikacji mobilnej (karta w telefonie), aby uniknąć sytuacji, że karta w formie fizycznej nie dotrze do Państwa przed terminem, od którego można z niej korzystać.

Oferta cenowa dostępna jest do pobrania tutaj lub po zalogowaniu w serwisie dla członków DOIIB serwisu eMultiSport.