Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ochrona i pomoc prawna

1. OCHRONA I POMOC PRAWNA DOIIB

Zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz.U.2019, poz. 1117 z późn. zm.). członek Izby ma prawo korzystać z ochrony i pomocy prawnej Izby.
Pomoc prawna w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa świadczona jest w formie, bezpłatnych dla członków DOIIB, porad prawnych dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. Pomoc prawna nie dotyczy spraw prywatnych.

Porad prawnych udziela radca prawny w godzinach dyżurów podanych w zakładce Dyżury

2. ASYSTA PRAWNA DLA INŻYNIERA

Każdy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa może uzyskać darmową pomoc prawną w ramach swojego ubezpieczenia OC: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/komunikaty-dla-czlonkow/5110-asysta-prawna-dla-inzyniera

Zakres pomocy obejmuje problemy prawne dotyczące życia zawodowego inżyniera budownictwa. W szczególności prawa budowlanego, prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w zakresie zgodności umów związanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie. Członkowie Izby znajdą tam również informacje dotyczące ochrony danych osobowych w obszarach pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Informacja znajduje się na stronie internetowej PIIB:

Ergo Hestia dla lepszej obsługi inżynierów zapewnia zainteresowanym specjalny dedykowany numer telefonu 587 663 336 oraz adres mailowy: asystaprawnapiib@ergohestia.pl.

Asysta prawna dostępna jest w godzinach 8-20 od poniedziałku do piątku. Do uzyskania porady potrzebny jest jedynie numer polisy – 436000309376, swoje dane osobowe i nr członkowski PIIB – wszystkie te informacje dostępne są w razie potrzeby w portalu członkowskim lub aplikacji PIIB.