Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Usługi transgraniczne

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w dniu 10 grudnia 2014r. podjęła Uchwałę Nr 23/R/14
w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących postępowania
odnośnie świadczenia usług transgranicznych.

Pełny tekst uchwały znajduje się tutaj.

Informacje dotyczące świadczenia usług transgranicznych (również w języku angielskim) znajdują się na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/uslugi-transgraniczne

Informujemy ponadto, że aktualny wzór druku oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium RP, zawarty jest w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst rozporządzenia zamieszczamy poniżej, w plikach do pobrania.