Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Skład zespołu

Przewodniczący mgr inż. Jarosław Okrzeja
Członkowiemgr inż. Teresa Bilińska
mgr inż. Anna Ficner
mgr inż. Anita Fokczyńska
dr inż. Andrzej Pawłowski