Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Biuro Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB

III piętro, pok. 312

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, wtorek, czwartek, 9:00-16:00
środa: 9:00-17:00
piątek: 9.00-15.00

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-14:00
środa: 10:00-17:00

tel. 71 337 62 65
e-mail: sad@doiib.test.sisms.pl

PRZEGLĄDANIE AKT SPRAW JEST MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU W SEKRETARIACIE ORGANU, TEL. 71 337 62 65

Skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Przewodniczący Schabowicz Krzysztof
Zastępca Przewodniczącego Superson Janusz
Sekretarz Duch-Mackaniec Danuta
Członkowie Chopcian Krzysztof
Jeziorska-Romaniak Elżbieta 
Kowalski Tadeusz
Kristen Jerz
y
Krzyśko Celina
Łukasiewicz Paweł
Matkowski Zygmunt
Michalski Bernard Maksym

Mioduszewska Anna
Naskręt Zenon

Semeniuk Małgorzata
Słowińska Anna
Surowski Bartłomiej
Wołków Krzysztof
link do strony Dyżury