Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Prowadzenie działalności gospodarczej zagranicą

ŚWIADCZENIE USŁUG BUDOWLANYCH W NIEMCZECH


Informacje na temat możliwości i warunków świadczenia usług budowlanych w Niemczech, opracowane w formie poradnika przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec, zostały zamieszczone na stronie internetowej WPHI w Berlinie – link
Ponadto, na stronie głównej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie: www.berlin.trade.gov.pl , znajdą Państwo dodatkowe, liczne informacje na temat gospodarki niemieckiej.