Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Nasze Budoludki

KRASNALE DOIIB – „BUDOLUDKI”

Krasnale zwane: BUDOLUDKI; ang. BUILDWARFS, niem. BAUZWERGCHE, zostały zaprojektowane i wykonane przez  artystkę rzeźbiarkę Panią Beatę Zwolańska-Hołod.

Rzeźba została umieszczona przed siedzibą naszej Izby (ul. Odrzańska 22, Wrocław) dnia 9 maja 2017 roku o godz. 14.00. Przedstawia dwa krasnale – Pana Inżyniera i Panią Inżynier budownictwa w kaskach i kamizelkach ochronnych. Pani Inżynier trzyma w rękach projekt budowlany, natomiast Pan Inżynier prawą ręką uniesioną w górę wskazuje na wznoszony obiekt, natomiast w lewej ręce trzyma ołówek kreślarski celem ewentualnego wykonania szkiców i adnotacji dla wykonawcy. „Budoludki” symbolizują najważniejsze cechy zawodu inżyniera budownictwa: pracowitość, wytrwałość, zdolność radzenia sobie z każdym problemem, przyjazny stosunek do otoczenia, pogodę ducha i skromność.

„Budoludki” powiększyły rodzinę wrocławskich krasnoludków i są często fotografowane przez turystów, zarówno przez wyspecjalizowanych „poszukiwaczy”, którzy chętnie przysiadają obok krasnoludków, jak również przez przypadkowych przechodniów.