Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wybory delegatów na kadencję 2022-2026

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy inżynierowie!

W przyszłym roku mija 20 lat od momentu powołania Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  Na mocy Ustawy z 2000 r. jesteśmy samorządem zawodowym powołanym po to, abyśmy w granicach dozwolonych prawem w jak największym stopniu mogli decydować o sprawach związanych wykonywaniem naszej profesji, pomagać sobie wzajemnie, doskonalić umiejętności, dzielić się doświadczeniami.

Najwyższym organem Izby Okręgowej jest jej Zjazd. Inne organy – rada izby okręgowej, okręgowy sąd dyscyplinarny, rzecznik odpowiedzialności zawodowej, komisja kwalifikacyjna, komisja rewizyjna organizują działania Izby w okresach między zjazdami, ale muszą realizować uchwały zjazdowe. Zjazd tworzą delegaci wybrani w poszczególnych okręgach wyborczych i to oni decydują o najbardziej istotnych zadaniach Izby w kolejnych latach danej kadencji.

Rozpoczynają się właśnie wybory delegatów i bardzo Państwa zachęcam do wzięcia udziału w obwodowych zebraniach wyborczych. Szczególnie ważni są Ci, którzy zdecydują się poświęcić nieco swojego prywatnego czasu zostając delegatami na Zjazd Okręgowy. DOIIB jako jedyna izba w kraju organizuje zebrania wyborcze w każdym, nawet najmniejszym powiecie naszego województwa tak, aby niezależnie od miejsca zamieszkania, każdy miał swojego przedstawiciela w organach izby, przedstawiciela, który będzie mógł przekazywać zarówno postulaty swojej grupy i starać się o ich realizację, jak też otrzymywać informacje dotyczące bieżących spraw DOIIB i PIIB. Niemniej ważni są Ci, którzy przyjdą na zebranie w swoim obwodzie bez zamiaru kandydowania, ale po to, żeby wziąć udział w wyborach, uzyskać informacje o bieżących działaniach izby okręgowej a także izby krajowej. Niekoniecznie trzeba uczestniczyć w Zjeździe Okręgowym lub Zjeździe Krajowym – przedstawiciele Rady DOIIB będą skrzętnie notowali Państwa uwagi, sugestie, oceny, głosy w dyskusji, żeby potem, na tej podstawie, lepiej wypełniać wielorakie funkcje samorządu zawodowego i planować przedsięwzięcia najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Mam nadzieję, że docenicie Państwo znaczenie naszych wyborczych spotkań, które odbywają się raz na cztery lata i zechcecie przybyć do miejsca przewidzianego dla Państwa powiatu, o czym informacje zostały wysłane wraz z dziesiątym numerem „Inżyniera Budownictwa”, a także przekazane poprzez pocztę elektroniczną.

Wprawdzie sytuacja związana z epidemią koronawirusa nieco odzwyczaiła nas od bezpośrednich kontaktów, tym niemniej Rada DOIIB podjęła decyzję, aby zebrania wyborcze w obwodach odbywały się w sposób stacjonarny, oczywiście z zachowaniem wszelkich, bieżących wymagań sanitarnych. Regulamin zebrań wyborczych i inne odnośne informacje mogą Państwo znaleźć poniżej. Gdyby sytuacja epidemiologiczna uległa pogorszeniu, uniemożliwiając stacjonarny tryb wyborów, jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia ich w sposób zdalny, o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową.

Liczę na Państwa niezawodne przybycie.

Z poważaniem

Andrzej Pawłowski

Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego
do przygotowania XXI Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego DOIIB w roku 2022

Informujemy, że każdy członek Izby może sprawdzić miejsce swojego spotkania wyborczego pod linkiem https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow. W tym celu należy wpisać w wyszukiwarkę swoje dane osobowe.

Delegaci na Zjazd DOIIB w kadencji 2022-2026

Harmonogram zebrań wyborczych 2021-2022

Regulamin zebrań wyborczych (tryb stacjonarny)

Regulamin zebrań wyborczych (tryb zdalny)