Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Porozumienia o współpracy

17.12.2004
Poczdam
Porozumienie o współpracy z Brandenburską Izbą Inżynierów
oraz z Izbą Budownictwa Berlin
03.07.2006
Monachium
Umowa współpracy z Bawarską Izba Inżynierów BranżyBudowlanej
18.07.2006
Hradec Kralove
Porozumienie o współpracy z CESKA KOMORA 
AUTORIZOWANYCH INZENYRU A TECHNIKU CINNYCH VE
VYSTAVBE OBLASNI KANCELAR HRADEC KRALOVE
06.11.2008
Drezno
Porozumienie o współpracy z Saksońską Izbą Inżynierów Budownictwa.
12.03.2020
Wrocław
Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii (STP)