Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ubezpieczenia

Informujemy, że na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępne są informacje na temat:

  1. obowiązkowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa,
  2. ubezpieczeń, którymi objęty jest każdy z inżynierów budownictwa na mocy Umowy Generalnej z STU Ergo Hestią: OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia kosztów obrony prawnej
  3. ubezpieczeń dodatkowych – do wyboru przez każdego z inżynierów budownictwa, których warunki zostały ustalone na mocy Umowy Generalnej z STU Ergo Hestią:

    • nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa
    • obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów (członków PIIB)
    • obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej 

Strona zawiera informacje na temat zgłoszenia i likwidacji szkody oraz kontaktu z ubezpieczycielem.