Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB

pok. 312

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, wtorek, czwartek, 9:00-16:00
środa: 9:00-17:00
piątek: 9.00-15.00

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-14:00
środa: 10:00-17:00

tel. 071 337 62 60
e-mail: rzecznik@doiib.test.sisms.pl

PRZEGLĄDANIE AKT SPRAW JEST MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU W SEKRETARIACIE ORGANU, TEL. 71 337 62 60

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Skład

Rzecznik Koordynator Juchniewicz Władysław
Rzecznicy Miara Lucjan
Musiał Grażyna
Nowostawski Marcin
Pilichiewicz Piotr
Pobihon Antoni
Ragan Marcin
Surowski Mateusz
link do strony Dyżury