Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje ogólne

Zespól Prawno Regulaminowy Rady DOIIB pracuje przy opiniowaniu i redagowaniu aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb członków naszej izby.

Wypracowane stanowiska przez ZPR DOIIB są przedmiotem prac Komisji Prawno Regulaminowej Krajowej Rady PIIB. Wszyscy zainteresowani zmianami prawa, zagadnieniami skierowanymi do naszej izby do opiniowania i innymi pracami w ww. zakresie mogą pozyskać aktualizowane przynajmniej 1 raz w miesiącu, informacje na stronie: https://www.piib.org.pl/komisje/komisja-prawno-regulaminowa/regulamin-kpr

Monitorowanie procesów legislacyjnych w podziale na oczekujące na ogłoszenie i już ogłoszone są publikowane na stronie: https://www.piib.org.pl/komisje/komisja-prawno-regulaminowa/biezaca-dzialalnosc-kpr

Informacje o zmianach prawa w podziałem na lata: https://kpr.piib.org.pl/start

ujednolicone teksty przepisów: https://www.piib.org.pl/komisje/komisja-prawno-regulaminowa/biezaca-dzialalnosc-kpr/ujednolicone-teksty-przepisow

materiały o tematyce prawnej: https://www.piib.org.pl/komisje/komisja-prawno-regulaminowa/biezaca-dzialalnosc-kpr/materialy-o-tematyce-prawnej

Informacje dodatkowe:

Poradnik Prawo budowlane 2020 https://tiny.pl/7pgxq

https://sites.google.com/view/prawo-budowlane-2020/strona-g%C5%82%C3%B3wna

Osoby mające konkretne propozycje i inicjatywy związane z zakresem działania ZPR DOIIB proszone są o zgłaszanie zagadnień na adres dos@doiib.test.sisms.pl izby z dopiskiem do ZPR DOIIB