Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje ogólne

Dział członkowski pok. 112

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, wtorek, czwartek, 9:00-16:00
środa: 9:00-17:00
piątek: 9.00-15.00

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-14:00
środa: 10:00-17:00

tel.: 71 337 62 30, 71 337 62 31, fax : 71 337 62 40, e-mail: biuro@doiib.test.sisms.pl
 

UWAGA:
1. Wnioski w sprawach członkowskich (wpis, zawieszenie, wznowienie, skreślenie) złożone do 25 dnia miesiąca mają skutek od 1 dnia miesiąca następnego.
2. Regulamin postępowania w przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w PIIB kliknij

Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do PIIB

Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce “Portal PIIB” w istnieje możliwość uzyskania przez Członków Izby oryginalnych zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie w postaci elektronicznej.

Kliknij tutaj. https://portal.piib.org.pl/

W celu sprawdzenia czy osoba pełniąca samodzielne funkcje w budownictwie jest czynnym członkiem PIIB, kliknij tutaj: https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow