Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Konkurs “Inżynier Roku”

Laureaci

Kapituła konkursu

1. Andrzej Kudła Przewodniczący
2. Anita FokczyńskaZ-ca Przewodniczącego
3. Barbara PawnukSekretarz
4. Ewa Dobrowolska Członek Kapituły
5. Sławomir Detko Członek Kapituły
6. Wiesława Grzelka-Zimmermann Członek Kapituły
7. Piotr KosatkaCzłonek Kapituły
8. Krzysztof MarekCzłonek Kapituły
9. Tadeusz Ponisz Członek Kapituły
10. Marzena Przybyłowska-KołodziejczykCzłonek Kapituły
11. Barbara Rajca Członek Kapituły
12. Bartłomiej Surowski Członek Kapituły

REGULAMIN KONKURSU INŻYNIER ROKU DLA CZŁONKÓW DOIIB