Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Edycja 2011

Wyniki ogłoszono na Gali Inżynierskiej 7.10.2011 r.

WYRÓŻNIENIE w kategorii „INSPEKTOR NADZORU”

mgr inż. Jolanta Ryszkiewicz-Borsuk
w związku z realizacją w roku 2010 obiektu: Galeria „Viktoria” wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Wałbrzychu.