Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Czasowy dostęp do norm PKN

CZASOWY DOSTĘP DO BIBLOTEKI NORM PKN DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH.

Osoby, które złożyły wniosek o nadanie uprawnień budowlanych w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mogą uzyskać, za pośrednictwem Izby, czasowy (na okres 6 miesięcy) dostęp do biblioteki norm PKN w „Portalu PIIB” na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.piib.org.pl

Celem uzyskania czasowego dostępu do „Portalu PIIB” należy czytelnie wypełnić załączony wniosek i złożyć w biurze Izby (pok. 112) lub skan podpisanego wniosku przesłać na adres: biuro@doiib.test.sisms.pl lub dos@doiib.test.sisms.pl .