Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Składki i opłaty

Komunikat o składkach członkowskich i opłacie na obowiązkowe ubezpieczenie OC w roku 2020

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2020 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 70 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Składki członkowskie

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2020 są następujące:

 • na okręgową izbę 29 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 m-cy 348 zł lub w dwóch ratach po 174 zł każda (za 6 miesięcy),
 • na krajową izbę 6 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 72 złotych.

Członkowie PIIB w przesyłce czasopisma „Inżynier Budownictwa” otrzymują blankiety płatnicze. Na blankietach wydrukowano wszystkie niezbędne informacje. W przypadku zlecenia płatności drogą elektroniczną należy w dyspozycji umieścić wszystkie dane znajdujące się na drukach.

Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia. Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków” został uruchomiony serwis umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

W przypadku nie otrzymania, zagubienia przekazów lub wątpliwości związanych z opłacaniem składek, Krajowe Biuro jest do Państwa dyspozycji:

 • korespondencyjnie na adres:
  ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
 • telefonicznie:
  tel. (22) 828-31-89 wew. 121 i 127 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00
  fax (22) 827-07-51
 • za pomocą poczty elektronicznej:
  e-mail: skladki@piib.org.pl

Numery kont

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że:

 1. Kontem do wnoszenia opłat wpisowych do izby jest
  konto w Banku Millennium SA :
  DOIIB, ul.Odrzańska 22, 50-114 Wrocław
  81 1160 2202 0000 0000 3484 6499
 2. Kontem do wnoszenia opłat członkowskich do izby okręgowej jest indywidualne konto w izbie okręgowej, przypisane każdemu członkowi izby.
 3. Kontem do wnoszenia opłat składki na ubezpieczenie i na działalność Rady Krajowej jest indywidualne konto w izbie krajowej, przypisane każdemu członkowi izby.

Prosimy o umieszczanie na drukach przelewów numeru członkowskiego DOŚ/…../…../….

Numery członkowskie można uzyskać w biurze DOIIB, lub na stronie www.piib.org.pl

Indywidualne numery kont można odczytać na stronie www.piib.org.pl lub uzyskać w biurze DOIIB.