Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Edycja 2013

wyniki ogłoszono na Gali Inżynierskiej 24.09.2013 r.

Tytuł INŻYNIER ROKU 2012 otrzymali:

w kategorii PROJEKTANT:

mgr inż. Marek Śródka
za projekt „Green Towers – kompleks budynków biurowo-usługowych z parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzegomskiej 36 we Wrocławiu” (budynek A).

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY:

mgr inż. Janusz Kania
za realizację „Budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie stadionu  EURO 2012 – Węzeł Stadion 2012”.

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

inż. Jacek Ogórek
za nadzór inwestorski nad budową „Mostu drogowego na rzece Odra, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323, na odcinku Radoszyce-Ciechanów”.

WYRÓŻNIENIE otrzymali:

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY:

mgr inż. Daniel Otto
za realizację budynku biurowo-przemysłowego EVRY w Lubinie.

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

mgr inż. Teresa Lejman

z zespołem w składzie
inż. Tadeusz Ponisz
mgr inż. Jerzy Chudzik
mgr inż. Anna Chmielecka

za nadzór inwestorski nad przebudową ul. Kuźniczej i Placu Uniwersyteckiego we Wrocławiu.

mgr inż. Dariusz Irzyk
za nadzór inwestorski nad rozbudową i modernizacją infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego we Wrocławiu.