Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Edycja 2019

Wyniki ogłoszono na Gali Inżynierskiej 13.09.2019 r.

 

Tytuł Inżynier Roku 2018 otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

mgr inż. Marek Łukowski (DOŚ/BO/5417/01)
za projekt wyburzenia byłego obiektu przemysłowego w postaci 4 silosów zwieńczonych od góry zabudową zwartą, między ulicami Białowieską, Wejherowską a Popowicką we Wrocławiu

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Ewa Kruszyna (DOŚ/BO/0067/15)
w związku z realizacją budowy zespołu budynków usługowo-biurowo-apartamentowych – faza B, przebudowa fragmentu fazy A oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Walońskiej 15, 17, 19 we Wrocławiu

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

mgr inż. Agnieszka Zwierz (DOŚ/BO/0358/05)
za nadzór inwestorski nad budową zakładu produkcyjnego – Młyn obejmujący zespół budynków produkcyjno-magazynowych z instalacjami wewnętrznymi, z budynkiem biurowym z instalacjami wewnętrznymi, z budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi, z zapleczem technicznym, małą architekturą, układem drogowym z naziemnymi miejscami postojowymi i placami manewrowymi, zbiornikiem retencyjnym, kompletną infrastrukturą techniczną na terenie inwestycji, zjazdami z drogi publicznej w Podłężu, gmina Niepołomice, województwo małopolskie

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

dr inż. Maciej Minch (DOŚ/BO/4005/01)
za projekt  budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 1we Wrocławiu

Zespół projektantów:
mgr inż. Tadeusz Gołębiewski (DOŚ/BO/5385/01) – kierownik zespołu
mgr inż. Anita Fokczyńska (DOŚ/IS/4979/01)
inż. Łukasz Bugaj(DOŚ/IE/0372/15)
za projekt Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 7a, Wrocław

Zespół projektantów:
dr inż. Marek Jagiełło (DOŚ/BD/3602/01) – kierownik zespołu
mgr inż. Sławomir Rabenda (DOŚ/BD/0197/06)
mgr inż. Eliza Podkalicka(DOŚ/BO/1341/02)
mgr inż Tomasz Kempisty (DOŚ/BD/0289/15)
mgr inż Marek Husarz (DOŚ/BD/0153/07)
mgr inż Mateusz Bartkowski (DOŚ/IS/0327/10)
mgr inż. Henryk Strzelecki (DOŚ/IS/2816/01)
mgr inż Mirosław Pendelidis (DOŚ/IS/4307/01)
mgr inż Hanna Pendelidis (DOŚ/IS/4306/01)
mgr inż Michał Pigoń (DOS/BO/5327/01)
mgr inż Krzysztof Pawlak (DOŚ/BM/0396/13)
inż. Stanisław Furgo (DOŚ/IE/0426/03)
mgr inż. Marek Krawczyk (DOŚ/IE/0301/11)
za projekt  budowy drogi klasy GP od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu wraz z odcinkami dróg krzyżujących się klasy G, Z, L: Aleja Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego we Wrocławiu

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Wiesław Piotr Gęstwa (DOŚ/BD/0473/07)
w związku z realizacją budowy dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S-3  o długości ok. 16,105 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Legnica (A4) – Lubawka od km 22+150 do km ok. 38+2555 (od węzła „Jawor II” (bez węzła) do węzła „Bolków” (z węzłem) .

mgr inż. Daniel Jarząbek (DOŚ/BO/0287/04)
w związku z realizacją budowy budynku sortowania optycznego frakcji 10-31,5 mm wraz z infrastrukturą mającą na celu wdrożenie innowacyjnej technologii pro środowiskowej
w firmie MAGNEZYTY “GROCHÓW” S.A. poprzez wybudowanie budynku  i linii technologicznej wraz z infrastrukturą zewnętrzną; Kopalnia Magnezytu w Grochowej;  Brzeźnica, ul. Grochowa 3

mgr inż. Rafał Chmiel (DOŚ/BO/0174/17)
w związku z realizacją budynku biurowego z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym przy ul. Piłsudskiego 69 we Wrocławiu

zespół kierowników budowy i robót
mgr inż. Wiktor Koselak (DOŚ/BO/0307/13) – kierownik zespołu
mgr inż. Patryk Kafel (DOŚ/BO/0293/16)
mgr inż. Jacek Krystek (DOŚ/IS/0344/06)
mgr inż. Sebastian Borowiec (DOŚ/IE/0533/08)
w związku z realizacją budynku oświaty przy ul. Szkolnej 1 w Podgórzynie

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

inż. Wiktor Dynowski (DOŚ/BO/1791/01)
w związku z realizacją budowy Hali Sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi i częścią socjalno-szatniową przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej

zespół inspektorów nadzoru:
mgr inż. Władysław Juchniewicz  (DOŚ/IE/2184/01) – kierownik zespołu
technik Leszek Dudek  (DOŚ/BD/0189/05)
inż. Jerzy Matczak (DOŚ/BO/2090/01)
inż. Bernard Michalski (DOŚ/BM/0132/06)
mgr inż. Zbigniew Nidecki (DOŚ/BO/4035/01)
mgr inż. Zbigniew Wnęk (DOŚ/IS/0251/02)
inż. Stanisław Wyłomański (DOŚ/BT/0653/05)
w związku z realizacją budowy obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46

zespół inspektorów nadzoru:
mgr inż. Karol Lubasiewicz  (DOŚ/BD/0291/09) – kierownik zespołu
mgr inż. Karolina Serafin (DOŚ/BD/0500/10)
mgr inż. Agnieszka Zielińska (DOŚ/BM/0210/16)
inż. Marek Kaliński (DOŚ/BO/1757/02)
mgr inż. Jerzy Górski (DOŚ/IE/0367/02)
technik Andrzej Ciślak (DOŚ/IE/1387/03)
mgr inż Stanisław Tomczyk (DOŚ/IE/0388/03)
w związku z realizacją budowy drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00.

inż. Hanryk Łukasik (DOŚ/BO/0657/03)
w związku z realizacją budowy budynku sortowania optycznego frakcji 10-31,5 mm wraz z infrastrukturą mającą na celu wdrożenie innowacyjnej technologii pro środowiskowej w firmie MAGNEZYTY “GROCHÓW” S.A. poprzez wybudowanie budynku  i linii technologicznej wraz z infrastrukturą zewnętrzną; Kopalnia Magnezytu w Grochowej;  Brzeźnica, ul. Grochowa 3

mgr inż. Jerzy Pawul (DOŚ/BO/2961/01)
w związku z realizacją budowy budynku wielofunkcyjnego (funkcja: usługowa, biurowa, galeria sztuki, biurowa, mieszkalna) przy Placu Solnym 4 we Wrocławiu

mgr inż. Mariusz Szaro (DOŚ/BO/0489/07)
w związku z realizacją budowy budynku mieszkalno-usługowego  MARINA III przy ul. Pomorskiej 1 we Wrocławiu

zespół inspektorów nadzoru:
mgr inż. Witold Wesołowski (DOŚ/BO/1115/03) – kierownik zespołu
mgr inż. Tomasz Kwaśnicki (DOŚ/IS/1032/03
mgr inż. Paweł Krynicki (DOŚ/IE/1049/01)
w związku z realizacją budowy Strzelnicy sportowej przy ul. Baczynowej 3 w Lubinie