Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Edycja 2021

Tytuł Inżynier Roku 2020 otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

Zespół pod kierownictwem mgr inż. Jerzego Brosia (DOŚ/BO/5273/01)

Członkowie Zespołu:
mgr inż. Grzegorz Sierka (DOŚ/BM/0185/12)
mgr inż. Bartosz Płaszczyk (DOŚ/BM/0091/20)
mgr inż. Adrian Droszczak (DOŚ/BM/0016/14)

Zgłoszony obiekt: most kolejowy nad Bugiem w ciągu linii kolejowej Warszawa-Białystok, Małkinia Górna.

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Jolanta Ryszkiewicz-Borsuk (DOŚ/BO/0236/04)

zgłoszony obiekt: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Legnicy przy al. Rzeczpospolitej.

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Zespół pod kierownictwem mgr inż. Waldemara Niedbały (DOŚ/BO/0121/10)

Członkowie Zespołu:
mgr inż. Tomasz Niedośpiał (DOŚ/IS/0278/02)
mgr inż. Lech Gawroński (DOŚ/IS/0101/02)
mgr inż. Ryszard Szpich (DOŚ/IE/0888/02)
mgr inż. Magdalena Molis (DOŚ/BM/0239/18)
mgr inż. Paweł Markiewicz (DOŚ/BD/0257/18)

zgłoszony obiekt: budowa kwatery południowej do rzędnej 195,00 m npm w ramach inwestycji pn: Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów, Tarnówek, Żelazny Most.

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Michał Filipiak (DOŚ/BO/0349/17)

zgłoszony obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w kondygnacji parteru
i garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną we Wrocławiu ul. Piękna 21, 21a i Nyska 67, 69, 69a, 71, 73, 75.

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

mgr inż. Marcin Rafał Jaremkiewicz (DOŚ/BD/0304/10)

zgłoszony obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z parkingiem podziemnym
i infrastrukturą towarzyszącą dz. Ew. 164/75, 164/72 obręb 8 miasta Lubin.