Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Edycja 2016

wyniki ogłoszono na Gali Inżynierskiej 14.09.2016 r.

 

Tytuł  INŻYNIER ROKU 2015  otrzymali:

 w kategorii PROJEKTANT:

mgr inż. Jakub Tomalik (DOŚ/BO/0609/06)
Główny projektant w zakresie konstrukcji zespołu budynków biurowo-handlowo-usługowych (Biurowiec Dominikański) wraz z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi oraz przebudowy dawnego Pałacu Oppersdorfów na funkcje biurowo-handlowo-usługowe w lokalizacji: ul. Piotra Skargi, Wierzbowa i Oławska we Wrocławiu

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Marek Wolny (DOŚ/BO/3288/01)
Kierownik budowy budynku biurowo-handlowo-usługowego (Biurowiec Dominikański) przy ul. Piotra Skargi – Wierzbowa – Oławska we Wrocławiu

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

inż. Danuta Szemiel (DOŚ/BO/5749/01)
Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Modernizacji i rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami ZGO GAĆ w ramach projektu „System gospodarki odpadami Ślęża-Oława”

WYRÓŻNIENIE otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

mgr inż. Przemysław Kaleta (DOŚ/BO/4897/01)
Projektant sprawdzający w zakresie konstrukcji zespołu budynków biurowo-handlowo-usługowych wraz z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi oraz przebudowy dawnego Pałacu Oppersdorfów na funkcje biurowo-handlowo-usługowe w lokalizacji: ul. Piotra Skargi, Wierzbowa i Oławska we Wrocławiu

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Jan Lech Zioberski (DOŚ/BO/2521/01)
Kierownik budowy, przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na budynek usługowy przy ul. Włodkowica 4 we Wrocławiu wraz z rozbudową kondygnacji podziemnej.

mgr inż. Tomasz Mędrykiewicz (DOŚ/BO/0817/04)
Kierownik budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

mgr inż. Rafał Zarzycki (DOŚ/BO/0124/06)
Inspektor nadzoru inwestorskiego Budowy Siedziby Schilsner Industry Group Sp. z o.o. – budynku produkcyjno-magazynowego z blokiem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą techniczną przy ul. Bierutowskiej 77 we Wrocławiu

zespół inspektorów pod kierunkiem mgr inż. Dariusza Irzyk DOŚ/BO/4569/01

mgr inż. Michał Irzyk (DOŚ/BO/0279/13)
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego Rozbudowy Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o Klinikę Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Klinika Nadziei”, wraz z łącznikiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną

inż.Andrzej Sadowski (DOŚ/BO/0478/08)
Inspektor nadzoru inwestorskiego Budowy Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 2