Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Edycja 2017

wyniki ogłoszono na Gali Inżynierskiej 8.09.2017 r.

 

Tytuł  INŻYNIER ROKU 2016  otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

mgr inż. Jerzy Broś (DOŚ/BO/5273/01)
Główny projektant wiaduktu kolejowego w km 1,931 linii nr 271 (E59) Wrocław Gł. – Poznań Gł., zlokalizowanego nad ul. Grabiszyńską we Wrocławiu

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

nie wybrano laureata

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

mgr inż. Jacek Paśko (DOŚ/BO/0347/05)
Inspektor nadzoru inwestorskiego nad realizację budowy “OVO” – budynku wielofunkcyjnego z częścią hotelową, mieszkalną, biurową, centrum konferencyjnym, funkcjami towarzyszącymi i parkingiem podziemnym ul. Podwale 82, 83, 84 we Wrocławiu

WYRÓŻNIENIE otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

dr inż. Maciej Minch (DOŚ/BO/4005/01)
Projektant symulatora skoków spadochronowych w Centrum Sportów Lotniczych i Ekstremalnych w Mirosławicach, etap 2

Członkowie zespołu projektantów:

mgr inż. Grzegorz Sierka (DOŚ/BM/0185/11)
mgr inż. Stanisław Bolanowski (DOŚ/BM/0110/16)
mgr inż. Paweł Woźny (DOŚ/BM/0208/12)

Projektanci wiaduktu kolejowego w km 1,931 linii nr 271 (E59) Wrocław Gł. – Poznań Gł., zlokalizowanego nad ul. Grabiszyńską we Wrocławiu

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

inż. Grażyna Masłowska (DOŚ/BO/2521/01)
Za realizację obiektu biurowo – usługowego PEGAZ we Wrocławiu  przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Grabarskiej

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Członkowie zespołu inspektorów nadzoru
mgr inż. Andrzej Ptak (DOŚ/BO/0924/01) – kierownik zespołu
mgr inż. Paweł Krynicki (DOŚ/IE/1049/01)
mgr inż. Tomasz Kwaśnicki (DOŚ/IS/1032/03
Za nadzór inwestorski nad budową kompleksu basenów odkrytych w Lubinie, ul. Odrodzenie 28B

mgr inż. Piotr Zwoździak (DOŚ/BO/4475/01)
Za nadzór inwestorski nad budową zespołu dwóch budynków biurowo-usługowych “PEGAZ” z parkingiem podziemnym trzypoziomowym przy ulicach Kazimierza Wielkiego, Ruskiej i Garbarskiej we Wrocławiu