Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Edycja 2022

Tytuł Inżynier Roku 2021 otrzymali:W kategorii PROJEKTANT:

Zespół pod kierownictwem mgr inż. Tomasza Wróblewskiego (DOŚ/BO/0703/02)

Członkowie Zespołu:
mgr inż. Jarosław Czarzasty (DOŚ/BO/200/11)
mgr inż. Jarosław Broda (DOŚ/BO/3601/01)
mgr inż. Szymon Machelski (DOŚ/BO/0046/12)

Zgłoszony obiekt: projekt „Suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Roztoki Bystrzyckie” na potoku Goworówka, Roztoki, gm. Międzylesie”.

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY:

mgr inż. Michał Mróz (DOŚ/BO/0453/10)

zgłoszony obiekt: zadanie „Remont i przebudowa budynku w dawnym kompleksie szpitalnym im. J.Babińskiego na budynek mieszkalno-usługowy B1 „Dom z herbem”, Wrocław, pl. Jana Pawła II nr 33, 33A, 33B,33C,33D”.

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

mgr inż. Magda Pliszka (DOŚ/BO/0197/15)

zgłoszony obiekt: nadzór nad inwestycją „Zakład produkcyjny wypełnień baterii litowo-jonowych, ul. Poznańska 2, 55-110 Prusice”.