Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Edycja 2012

wyniki edycji 2012 ogłoszono na Gali Inżynierskiej 25.09.2012 r.

Tytuł INŻYNIER ROKU 2011 otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

Zespół projektantów pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jana Biliszczuka w składzie:
1. prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk Główny Projektant mostu
2. mgr inż. Wojciech Barcik Projektant branży mostowej
3. dr inż. Jerzy Onysyk Projektant branży mostowej
4. mgr inż. Przemysław Prabucki Projektant branży mostowej
5. mgr inż. Mariusz Sułkowski Projektant branży mostowej
6. mgr inż. Artur Tukendorf Projektant branży mostowej
7. mgr inż. Kamil Tukendorf Projektant branży mostowej
8. mgr inż. Marek Suchy Główny projektant cz.2 AOW
9. mgr inż. Tomasz Czerwiec Projektant branży drogowej
10. mgr inż. Jadwiga Bator Projektant odwodnienia i sieci wodociągowej
11. inż. Józef Iwaniec Projektant branży elektrycznej – oświetlenia i iluminacji mostu
12. mgr inż. Zenon Traciński Projektant kanalizacji kablowej i sieci dla telefonów alarmowych i Systemu Informacji Autostradowej
13. mgr inż. Jan Piasecki Autor obliczeń światła mostu i operatu wodnoprawnego

za projekt wydzielonego z budowy części 2AOW odrębnego Zadania 2A obejmującego most autostradowy MA21’ przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi i odcinkami dojazdów od km 18+174 do km 19+960 autostrady A8 (MOST RĘDZIŃSKI).

WYRÓŻNIENIE otrzymali:

w kategorii PROJEKTANT:

Zespół projektantów pod kierownictwem mgr inż. Marka Suchego w składzie:
1. mgr inż. Marek Suchy Główny projektant cz. 2 AOW
2. prof. dr hab. inż. Antoni Szydło Autor prognozy ruchu i obliczeń konstrukcji nawierzchni
3. mgr inż. Marek Sopot Projektant branży drogowej dla odcinka A8 od km 13+500 do km 18+174
4. mgr inż. Tomasz Czerwiec Projektant branży drogowej dla odcinka A8 od km 19+960 do km 28+368,75 oraz Łącznika Długołęka
5. prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk Projektant przejścia dla zwierząt KZB nad Łącznikiem Długołęka
6. mgr inż. Wojciech Barcik Projektant przejścia dla zwierząt KZB nad Łącznikiem Długołęka
7. dr inż. Jerzy Onysyk Projektant estakad WA17 i WA19, wiaduktu WA24 i mostu MDD
8. mgr inż. Przemysław Prabucki Projektant wiaduktów WA18, WA23, WA24’, WA27, WA28, WNI i WDA, mostu MDC oraz muru oporowego SO18.1
9. mgr inż. Mariusz Sułkowski Projektant estakady WA19, wiaduktów WA18, WA24, WA27 i WA28 oraz mostów MDC i MDD
10. mgr inż. Kamil Tukendorf Projektant wiaduktu WA22’
11. mgr inż. Zbigniew Nidecki Projektant mostów MA25.1, MA25.2 i MA26 w dolinie rzeki Widawy
12. mgr inż. Mieczysław Węgrzyniak Projektant mostów MA25.1, MA25.2 i MA26 w dolinie rzeki Widawy
13. mgr inż. Jadwiga Bator Projektant odwodnienia i przebudowy sieci wodnych i kanalizacyjnych
14. mgr inż. Krzysztof Sieroń Projektant odwodnienia i przebudowy sieci wodnych, kanalizacyjnych i gazowych nc
15. mgr inż. Andrzej Tułaza Projektant przebudowy kanalizacji sanitarnej i sieci gazowych nc
16. mgr inż. Zbigniew Szurlej Projektant przebudowy doprowadzalnika ścieków
17. inż. Stanisław Sztuk Projektant branży konstrukcyjnej dla przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
18. mgr inż. Maciej Zawada Projektant branży konstrukcyjnej dla przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
19. inż. Dariusz Adamowicz Projektant przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia
20. mgr inż. Jan Piasecki Projektant przebudowy rowów i urządzeń melioracyjnych, autor obliczeń światła mostów
i przepustów
21. inż. Józef Iwaniec Projektant branży elektrycznej – oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, instalacji elektrycznych i przebudowy sieci elektrycznych
22. mgr inż. Zenon Traciński Projektant branży telekomunikacyjnej – budowy kanalizacji kablowej i sieci dla telefonów alarmowych i Systemu Informacji Autostradowej oraz przebudowy sieci telekom.
23. mgr inż. Jan Dobrowolski Projektant przebudowy kolejowych sieci trakcyjnych i kolejowych sieci elektroenerget.
24. inż. Mirosław Grzywna Projektant przebudowy kolejowych sieci oświetleniowych i elektroenergetycznych
25. mgr inż. Jacek Małas Projektant sieci sterowania ruchem kolejowym (SRK)
26. mgr inż. Romuald Tarczewski Projektant ekranów akustycznych
27. mgr inż. Waldemar Bober Projektant ekranów akustycznych
28. mgr inż. Jerzy Lutogniewski Projektant organizacji ruchu – oznakowania i programów sygnalizacji świetlnej

za projekt Części 2 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia obejmującej odcinek autostrady A8 od km 13+500 do km 18+174 oraz od km 19+960 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 w węźle „Wrocław Psie Pole” oraz Łącznik Długołęka od km 0+000 do km 6+235,85.

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Michał Ptaszyński
za realizację Farmy wiatrowej Lipniki