Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Edycja 2015

wyniki ogłoszono na Gali Inżynierskiej 25.09.2015 r.

Tytuł  INŻYNIER ROKU 2014  otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

dr inż. Maciej Minch
za projekt Afrykarium – Oceanarium na terenie ZOO Wrocław

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Jakub Trojanowski
w związku z realizacją obiektu Silver Tower Center we Wrocławiu

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

mgr inż. Andrzej Ptak
w związku z realizacją Hali Widowiskowo -Sportowej w Lubinie

WYRÓŻNIENIE otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

mgr inż. Marek Śródka
za projekt budynku biurowego z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym „Green Day” we Wrocławiu

mgr inż. Jan Bernard Michalski
za projekt wiaduktu kolejowego w Świdnicy

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Tomasz Mędrykiewicz
z  ZESPOŁEM w składzie:  mgr inż. Wlademar Pietrowski
w związku z realizacją Afrykarium – Oceanarium na terenie ZOO Wrocław

mgr inż. Mariusz Głowacki
z ZESPOŁEM w składzie:
Konrad Wiśniewski
Sławomir Drążkiewicz
Monika Pustelnik
Grzegorz Gad
Maciej Figiel
Marcin Endel-Ragis
Adam Szczepański
Zbigniew Jagodziński
Jarosław Brodowski
w związku z realizacją budowy budynku biurowego z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym „Green Day” we Wrocławiu

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

inż. Jacek Ogórek
w związku z realizacją zabezpieczenie skarp zbocza masywy Boguszy (Góry Włodzickie) w celu zatrzymania procesów osuwiskowych.

mgr inż. Teresa Pawłowska
w związku z budową wiaduktu stanowiącego część realizacji budowy drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda do drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)