Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Edycja 2018

wyniki ogłoszono na Gali Inżynierskiej 14.09.2018 r.

Tytuł  INŻYNIER ROKU 2017  otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

mgr inż. Zbigniew Mazij (DOŚ/BO/1765/01)
Projektant Wieży widokowej na szczycie góry Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich, Jedlina Zdrój.

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Sławomir Paruch (DOŚ/BK/0189/06)
Kierownik budowy Stacji kolejowej w Jeleniej Górze, ul. Krakowska 7.

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

mgr inż. Ireneusz Dokurno (DOŚ/BO/0175/06)
Inspektor nadzoru budowy Hali lakierni z częścią biurowo-socjalną w Oleśnicy, ul. Krzywoustego 32J.

 

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

Zespół projektantów:
mgr inż. Dariusz Kowalski (DOŚ/BO/5216/01) – projektant
mgr inż. Mirosław Antonik (DOŚ/BO/5156/01) – sprawdzający

Projektanci Nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego Nr V wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym we Wrocławiu, ul. Kuronia 14.

Zespół projektantów:

mgr inż. Robert Kuroń (DOŚ/BO/5276/01) – główny projektant
mgr inż. Jan Piróg (DOŚ/BD/0050/14)
mgr inż. Jan Dobrowolski (DOŚ/IE/3015/01)
mgr inż. Anita Fokczyńska (DOŚ/IS/4979/01)
mgr inż. Włodzimierz Wittenbeck (DOŚ/BT/4097/01)
mgr inż. Oskar Pawlak (DOŚ/BT/0108/11)
mgr inż. Tomasz Mikuśkiewicz (DOŚ/IE/0385/09)
mgr inż. Ginter Adam (DOŚ/IE/3458/01)

Projektanci Modernizacji ulicy Dyrekcyjnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 98:
(od ul. Ślężnej do zjazdu na działkę 2/4 AM-18, Obręb Południe – teren dyrekcji PKP).

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Adrian Mrugała (DOŚ/BM/0084/15)
Kierownik budowy Mostu drogowego w ciągu drogi S5 nad rzeką Barycz oraz linią kolejową E59  (droga ekspresowa S5 Poznań-Wrocław na odcinku od Korzeńska).

mgr inż. Grzegorz Siwonia (DOŚ/BO/0969/04)
Kierownik budowy Budynku wielofunkcyjnego usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym Mpoint w Legnicy, ul. Wrocławska 25,27,29  i ul. Złotego Florena 2, 4, 6.

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

inż. Radosław Berliński (DOŚ/BO/1002/04)
Inspektor nadzoru budowy Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 20.

mgr inż. Dariusz Irzyk (DOŚ/BO/4569/01)
Inspektor nadzoru budowy Budynku użyteczności publicznej na potrzeby opieki zdrowotnej, usług oraz na funkcję biurową (MEDICUS) we Wrocławiu, pl. Strzelecki 24.

mgr inż. Bogdan Bierwiaczonek (DOŚ/BO/1178/01)
Inspektor nadzoru budowy Budynku wielofunkcyjnego usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym Mpoint w Legnicy, ul. Wrocławska 25,27,29  i ul. Złotego Florena 2, 4, 6.