Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Edycja 2020

Tytuł Inżynier Roku 2019 otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

mgr inż. Wojciech Barcik (DOŚ/BM/0358/11)
zgłoszony obiekt – kładka dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

Zespół pod kierownictwem mgr inż. Tomasza Zychowicza (DOŚ/BO/0705/07)

Członkowie zespołu:
mgr inż. Sawińska Katarzyna (DOŚ/BD/0262/16)
mgr inż. Rybarski Łukasz (DOŚ/BO/0283/16)
mgr inż. Borowiec Sebastian (DOŚ/IE/0533/08)
mgr inż. Krystek Jacek  (DOŚ/IS/0344/06)
zgłoszony obiekt – Teatr im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

mgr inż. Jacek Paśko (DOŚ/BO/0347/05)
zgłoszony obiekt – budynek usługowo-biurowy przy ul. Stacyjnej 1 we Wrocławiu

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

mgr inż. Paweł Dudkiewicz (DOŚ/BO/0757/04)
zgłoszony obiekt: budynek hotelu „THE BRIGDE” we Wrocławiu

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Błażej Czupalla (DOŚ/BM/0204/15)
zgłoszony obiekt: kładka dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim