Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Maciej Nocoń

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1557/01

Numer uprawnień:

UAN.VI-f/3/12/86

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonuję opinie techniczne oraz oceny mykologiczno-budowlane.
Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej poz. 182/99/R
Rzeczoznawca PZITB w specjalności zabezpieczenia budowli przed wilgocią, korozją oraz czynnikami biologicznymi, nr 2575/98
Mykolog budowlany PSMB nr 12/Sp/10/97

mgr inż. Maciej Nocoń

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1557/01

Numer uprawnień:

UAN.VI-f/3/12/86

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Wykonuję opinie techniczne oraz oceny mykologiczno-budowlane.
Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej poz. 182/99/R
Rzeczoznawca PZITB w specjalności zabezpieczenia budowli przed wilgocią, korozją oraz czynnikami biologicznymi, nr 2575/98
Mykolog budowlany PSMB nr 12/Sp/10/97