Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Mirosław Bińkowski

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0034/22

Numer uprawnień:

DOŚ/0450/PWBS/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Mirosław Bińkowski

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0034/22

Numer uprawnień:

DOŚ/0450/PWBS/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania