Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Dariusz BIERNAT

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1275/02

Numer uprawnień:

62/94 I 413/01

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Moje biuro zajmuje się kompleksową obsługą Inwestora w zakresie uzyskania pozwoleń na budowę, opracowywaniem projektów indywidualnych w budownictwie jednorodzinnym, adaptacją projektów gotowych, kosztorysowaniem oraz oceną techniczną budynków i budowli.
Dodatkowo zajmujemy się wyceną nieruchomości, wykonujemy przeglądy techniczne obiektów i pełnimy funkcję nadzoru inwestorskiego.

inż. Dariusz BIERNAT

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1275/02

Numer uprawnień:

62/94 I 413/01

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Moje biuro zajmuje się kompleksową obsługą Inwestora w zakresie uzyskania pozwoleń na budowę, opracowywaniem projektów indywidualnych w budownictwie jednorodzinnym, adaptacją projektów gotowych, kosztorysowaniem oraz oceną techniczną budynków i budowli.
Dodatkowo zajmujemy się wyceną nieruchomości, wykonujemy przeglądy techniczne obiektów i pełnimy funkcję nadzoru inwestorskiego.