Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Tomasz Świerkot

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0079/07

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Specjalizuję się w bezwykopowej renowacji rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych oraz ich bezwykopowej wymianie metodą crackingu statycznego.

mgr inż. Tomasz Świerkot

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0079/07

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Specjalizuję się w bezwykopowej renowacji rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych oraz ich bezwykopowej wymianie metodą crackingu statycznego.