Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

dr inż. Michał Bereźnicki

Rzeczoznawca
Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0284/12

Numer uprawnień:

172/DOŚ/12, 171/DOŚ/15, PIIB/06/2021

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Zajmuję się budownitwem sieciowym i kubaturowym.

dr inż. Michał Bereźnicki

Rzeczoznawca
Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0284/12

Numer uprawnień:

172/DOŚ/12, 171/DOŚ/15, PIIB/06/2021

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Zajmuję się budownitwem sieciowym i kubaturowym.