Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Tobiasz Rok

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0073/09

Numer uprawnień:

188/DOŚ/08

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Tobiasz Rok

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0073/09

Numer uprawnień:

188/DOŚ/08

Rodzaj uprawnień:

do kierowania