Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Daniel Duś

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0053/22

Numer uprawnień:

DOŚ/0468/WBE/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Daniel Duś

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0053/22

Numer uprawnień:

DOŚ/0468/WBE/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania