Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Aleksandra Okrzeja

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0471/08

Numer uprawnień:

525/88/UW, 347/83/WBPP

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Aleksandra Okrzeja

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0471/08

Numer uprawnień:

525/88/UW, 347/83/WBPP

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania