Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. czeslaw sobczak

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/4789/01

Numer uprawnień:

124/74/Wm, 212/91/UW, 43/95

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Rzeczoznawca budowlany w zakresie projektowania i wykonastwa konstrukcji budowlanych -Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr:3/2001/RZ z dn.12.06.2001r,Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr:78/01 z dn.04.07.2001r.,uprawnienia w zakresie konserwacji zabytków nieruchomych. Uprawniony jako Rzeczoznawca do sporządzania ekspertyz technicznych , projektowanie konstrukcji budowlanych ,nadzorowanie i kierowania robotami budowlanymi.

mgr inż. czeslaw sobczak

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/4789/01

Numer uprawnień:

124/74/Wm, 212/91/UW, 43/95

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Rzeczoznawca budowlany w zakresie projektowania i wykonastwa konstrukcji budowlanych -Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr:3/2001/RZ z dn.12.06.2001r,Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr:78/01 z dn.04.07.2001r.,uprawnienia w zakresie konserwacji zabytków nieruchomych. Uprawniony jako Rzeczoznawca do sporządzania ekspertyz technicznych , projektowanie konstrukcji budowlanych ,nadzorowanie i kierowania robotami budowlanymi.