Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Tomasz Wlizło

Branża główna: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BD/0086/07

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

mgr inż. Tomasz Wlizło

Branża główna: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BD/0086/07

Rodzaj uprawnień:

do projektowania