Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT W BUDYNKU DOIIB

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót w budynku Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu przy ul. Odrzańskiej 22 polegających na wykonaniu robót izolacyjnych przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych i renowacji tynku w piwnicach pomieszczenia. Szczegółowy zakres robót znajduje się w załącznikach. 

 

Termin składania ofert – do dnia 04-02-2019 r. godz. 14.00 wg wytycznych opisanych w zapytaniu ofertowym.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Ewą Ulicką (Specjalista ds. Utrzymania i Zarządzania siedzibą DOIIB): e-mail: adm@doiib.test.sisms.pl ; telefon 71-337-60-63, w dniach od poniedziałku do czwartku, w godz. 9.00 – 16.00.

 

Zapytanie ofertowe oraz szczegółowy zakres robót znajduje się w plikach do pobrania.