Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAWODY PŁYWACKIE "MASTERS"

Zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowych Zawodach Pływackich „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zawody odbędą się 7 grudnia 2013 r (sobota) na Krytej Pływalni w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Henryka Trębickiego 10. Patronat honorowy nad zawodami sprawują: Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji SNT NOT oraz Pan Andrzej Roch Dobrucki – Prezes PIIB. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada 2013 r.

Zachęcamy członków DOIIB do udziału w zawodach i życzymy sukcesów.