Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOIIB poszukuje wykonawców projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń po byłym lokalu gastronomicznym przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu. Zapytanie ofertowe zawarte jest w załączniku. Zachęcamy do składania ofert.