Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wyroby budowlane – wprowadzenie na rynek i stosowanie

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie pt.:

WYROBY BUDOWLANE – WPROWADZENIE NA RYNEK I STOSOWANIE

które odbędzie się:

• 13 września 2021 r. (poniedziałek) w godz. 12.00 – 15.30 we Wrocławiu
w sali hotelu Novotel&ibis Wrocław Centrum przy ul. Powstańców Śl. 7

• 14 września 2021 r. (wtorek) w godz. 12.00 – 15.30 w Wałbrzychu
w sali hotelu Maria przy ul. Wrocławskiej 134b

• 17 września 2021 r. (piątek) w godz. 12.00 – 15.30 w Jeleniej Górze
w sali hotelu Mercure przy ul. Sudeckiej 63

• 20 września 2021 r. (poniedziałek) w godz. 12.00 – 15.30 w Legnicy
w sali hotelu Qubus przy ul. Skarbowej 2

• 21 września 2021 r. (wtorek) w godz. 12.00 – 15.30 w Bardzie Śląskim
w sali hotelu Bardo przy ul. Lipowej 5

• 24 września 2021 r. (piątek) w godz. 12.00 – 15.30 w Głogowie
w sali hotelu Qubus przy pl. Konstytucji 3 Maja 1

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz

Opis szkolenia:

Szkolenie obejmuje przepisy od 38 do 43 wg Wykazu przepisów regulujących proces budowlany nr 37 Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB z dnia 22.02.2021 r., w tym:

  1. Ustawę o wyrobach budowlanych
  2. Rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym
  3. Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobem znakowania ich znakiem budowlanym
  4. Rozporządzenie w sprawie sposoby prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
  5. Rozporządzenie w sprawie krajowych ocen technicznych
  6. Rozporządzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności
    z Polską Normą

Informujemy Państwa, że szkolenie, które odbędzie się w dniu 13.09.2021 r. we Wrocławiu będzie filmowane przez TV DOIIB. Relacja ze szkolenia we Wrocławiu w dniu 13.09.2021 r. w postaci nagrania zostanie zamieszczona na stronach DOIIB pod adresem www.tvdoiib.pl . Skorzystanie z tego szkolenie i uczestnictwo w nim stanowi zgodę, w postaci wyraźnego działania potwierdzającego, na nieodpłatne wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, gdyby były one objęte nagraniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W każdym przypadku zgoda może zostać wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przed jej wycofaniem. Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w naszej Klauzuli Informacyjnej: tutaj

Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną: szkolenia@doiib.test.sisms.pl najpóźniej na 4 dni przed szkoleniem. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia.