Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SYSTEM WSPIERAJĄCY PRACĘ INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH

Otrzymaliśmy ciekawą informację od dostawcy oprogramowania, które znacznie ułatwia szybkie tworzenie dokumentacji z inspekcji budowlanych, wizji lokalnych i innych notatek ze zdarzeń budowlanych za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu. Eliminowana jest konieczność przepisywania na komputer notatek/uwag z inspekcji (dzięki funkcji dyktowania tekstu) oraz konieczność wyszukiwania i katalogowania dokumentacji fotograficznej.  System składa się z aplikacji mobilnej na telefony i tablety z systemem Android oraz iOS. Na razie aplikacja jest bezpłatna. 

 

W załączeniu materiały firmowe z informacjami o systemie i sposobie korzystania z oprogramowania.