Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKI CZŁONKOWSKIE PIIB ORAZ WYNIKI EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Jak co roku w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa dokonywane jest podsumowanie działalności i stanu liczebnego naszego samorządu. W załączeniu zawarte są 2 prezentacje, w których przedstawiono statystyki członkowskie za rok 2016 oraz wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane w całej naszej izbie w sesji jesiennej 2016 r. Zachęcamy do lektury tych materiałów.