Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

O AKTUALNEJ KONDYCJI BRANŻY BUDOWLANEJ

Wszystkim, w tym szczególnie członkom PIIB, zależy na dobrej kondycji branży budowlanej w Polsce. Pojawiają się różne niepokojące sygnały w sprawie słabnącej kondycji finansowej sektora budownictwa  i obawy o spadek produkcji budowlanej w najbliższym okresie. Konfederacja Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa zorganizowała 3.07.2012 r. konferencję pt. „Aktualna sytuacja w branży budowlanej – groźba upadłości czy szansa rozwoju”. W załącznikach do niniejszego komunikatu zawarte są materiały z tej konferencji w formie wykładów prof. Zofii Bolkowskiej prezentowanych na tej konferencji. Publikujemy je za zgodą Prezesa Krajowej Rady PIIB – Andrzeja Rocha Dobruckiego. Jest to materiał skanowany (brak wersji elektronicznej), stąd mogą wystąpić drobne niedogodności w jego lekturze. 

DOIIB czyni starania o zorganizowanie wspólnie z organizacjami pracodawców i firmami budowlanymi konferencji poświęconej dyskusji nad aktualna sytuacją branży budowlanej na Dolnym Śląsku.