Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MANDAT KARNY WYSTAWIONY PRZEZ ORGANY NADZORU BUDOWLANEGO

Na prośbę Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Pana Mariana Zdunka, zachęcamy członków Izby do zapoznania się z zamieszczoną poniżej pogłębioną wykładnią prawną na temat jakie znamiona powinien zawierać prawidłowo wystawiony mandat karny w czasie kontroli budowy przez organy Nadzoru Budowlanego, w jakich przypadkach otrzymująca go osoba może odmówić jego przyjęcia oraz w jakich okolicznościach wystawiony mandat jest dowodem w sprawie odpowiedzialności zawodowej.