Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Zachęcamy członków DOIIB do skorzystania z zaproszenia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do wzięcia udziału w konferencji „III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” połączonej z obchodami Śląskiego Dnia Budowalnych, które odbędzie się w dniu 28. września 2011 r. (środa) w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Współorganizatorami konferencji są: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego w Warszawie oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Patronat Honorowy konferencji objęli Minister Infrastruktury, Wojewoda Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego oraz Rektorzy Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej.

Ze Śląską Izbą Inżynierów Budownictwa nawiązujemy coraz szerszą współpracę w różnych dziedzinach, dotyczących szeroko rozumianych problemów budownictwa. Organizowane przez ŚlOIIB kolejne Forum ma bardzo interesujący program i podejmuje niezwykle ważne problemy związane z budownictwem. Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa w Forum zawarte są  w załącznikach.

   
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do dnia 26 września br.
Telefonicznie: 32/2554552 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@slk.piib.org.pl