Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŻYCZENIA

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych ufności i wiary w lepsze jutro. Oby Nowy 2023 ROK przyniósł wszystkim pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt. Spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności Członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa życzą: Przewodniczący i Okręgowa Rada DOIIB