Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŻYCZENIA OD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO BUDOWLANI

Z okazji uroczystych obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa 2016, które miały miejsce w dniu 14.09.2016 r. w CS Impart we Wrocławiu, specjalne życzenia dla członków dolnośląskiej izby oraz całego naszego samorządu zawodowego skierował Pan Zbigniew Janowski – Przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego BUDOWLANI. Był on obecny na naszej Gali Inżynierskiej, ale ważkie refleksje, które przesłał nam w swoich życzeniach, powinny być upowszechnione wśród naszych członków. Związek Zawodowy Budowlani to nasz naturalny i ceniony partner w działaniach na rzecz lepszych czasów dla budownictwa oraz ludzi zatrudnionych i działających w tej branży. Dziękujemy za życzenia i liczymy na owocną współpracę.  Tekst życzeń Pana Zbigniewa Janowskiego zawarty jest w załączeniu.