Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŻYCZENIA JUBILEUSZOWE DLA CZŁONKÓW DOIIB

Z okazji tradycyjnego „Dnia Budowlanych” oraz z okazji dzisiejszych uroczystych obchodów Jubileuszu X-lecia naszej dolnośląskiej izby składam wszystkim członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa życzenia satysfakcji z wykonywania wspaniałego zawodu, dobrych perspektyw zawodowego rozwoju, wielu powodów do zadowolenia w życiu osobistym i dużo, dużo zdrowia, bez którego nie sposób udźwignąć ciężaru wielu różnorakich obowiązków. Tym wszystkim, którzy działają społecznie w DOIIB na rzecz umacniania prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa, życzę wytrwałości i wielu sukcesów.
Przekazuję też serdeczne życzenia, które przekazane zostały dla Was przez dolnośląskich parlamentarzystów, dolnośląskie instytucje rządowe i samorządowe, inne Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa, przez Prezesa Krajowej Rady PIIB, dolnośląskie stowarzyszenia naukowo-techniczne, niemieckie i czeskie izby inżynierów, uczelnie dolnośląskie oraz osoby prywatne. 

W imieniu Rady DOIIB
Eugeniusz Hotała